Tư vấn miễn cước gọi:
1800.6626
Nếu không tìm được địa điểm nhà thuốc gần bạn, hãy Bấm vào đây để được Giao hàng tận nơi

Bắc Giang

QUẬN/HUYỆN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
Hiệp Hòa QT Thành Long TT Thắng Hiệp Hòa – Bắc Giang 945528569
Hiệp Hòa QT Số 22 TT Thắng Hiệp Hòa – Bắc Giang 949928650
Hiệp Hòa QT Khánh Cẩm TT Thắng – Hiệp Hòa – Bắc Giang 1272800668
Lạng Giang QT Số 777 Chợ Vôi – TT Vôi – Lạng Giang – Bắc Giang 983298649
Lạng Giang QT Trung Tâm TT Vôi – Lạng Giang – Bắc Giang 973151768
Lạng Giang QT Số 769 TT Vôi – Lạng Giang – Bắc Giang 0982949212
Lục Nam QT Số 209 Cổng Viện ĐK Lục Nam – TT Đồi Ngô – Lục Nam – Bắc Giang  969754066
Lục Nam QT Số 203 TT Đồi Ngô – Lục Nam – Bắc Giang 0987007829
Lục Nam QT Tâm Đức TT Đồi Ngô – Lục Nam – Bắc Giang 0988698896
Lục Ngạn QT số 103 Phố Biển – Biển Động – Lục Ngạn – Bắc Giang 978009885
Lục Ngạn QT Số 101 TT Chũ – Lục Ngạn – Bắc Giang 944891964
Lục Ngạn QT Số 106 TT Chũ – Lục Ngạn – Bắc Giang 986126083
Tân Yên QT Trường Hà TT Nhã Nam – Tân Yên – Bắc Giang 989922858
Tân Yên QT Số 403 TT Cao Thượng Tân Yên – Bắc Giang 1668850827
Tân Yên QT Thoa Việt TT Cao Thượng – Tân Yên – Bắc Giang 989327559
TP Bắc Giang QT Dũng Dương 137 Trần Nguyên Hãn – TP Bắc Giang 912030861
TP. Bắc Giang QT Dương Yến 294 Lê Lợi – TP Bắc Giang 915461252
TP. Bắc Giang QT Số 9 240 Lê Lợi – TP Bắc Giang 2043855682
TP. Bắc Giang QT Dũng Dương 37 Trần Nguyên Hãn – TP Bắc Giang 912030861
TP. Bắc Giang QT Hương Giang Lê Lợi – TP Bắc Giang 0240 3556095
TP. Bắc Giang QT Số 36 Chợ Hà Vị – Tràn Nguyên Hãn – TP Bắc Giang 1669783809
TP. Bắc Giang QT Số 6 151 Nguyễn Thị Lưu – TP Bắc Giang 0987772490
TP. Bắc Giang NT Thủy Khoa 282 Lê Lợi – TP Bắc Giang 0973673027
TP. Bắc Giang QT Khánh Ngọc Phố Cốc – Dĩnh Trì – TP Bắc Giang 0962169983
Việt Yên QT Lưu Tâm Xóm 9 – phố Tràng – Việt Tiến – Việt Yên – Bắc Giang 968983191
Việt Yên QT Số 3 TT Bích Động – Việt Yên  – Bắc Giang 1688259151
Việt Yên QT Số 1 TT Bích Động – Việt Yên – Bắc Giang  097671 0943
Yên Thế QT Lý Anh TT Bố Hạ – Yên Thế – Bắc Giang 1657061758
[Total: 12    Average: 3.2/5]