Tư vấn miễn cước gọi:
1800.6626

Bạc Liêu

QUẬN/HUYỆN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
Giá Rai Quầy thuốc Ánh Hồng KEY 273, Phan Thanh Giản, P., Giá Rai – Bạc Liêu 0291386 5857
Giá Rai QT Tố Liên Chợ Láng Tròn, P., Giá Rai – Bạc Liêu 091844 0955
Hồng Dân NT Nguyễn Văn Tồn KEY 251- Ngan Dừa- Hồng Dân- Bạc Liêu 0291387 6593
Phước Long NT Chí Hùng KEY 125, Ấp Phước Thành, P., Phước Long – Bạc Liêu 091835 1850
TP Bạc Liêu NT Chí Hùng 125, Ấp Phước Thành, P.Phước Long – Bạc Liêu 0918 351 850
TP Bạc Liêu NT Tuyết Thảo KEY 16 Võ Thị Sáu – P.3 – TP.Bạc Liêu 091905 9559
TP Bạc Liêu NT Khai Minh KEY 68 Hà Huy Tập, P.3, Tp.Bạc Liêu 0291382 2435
TP Bạc Liêu NT Thái Ngọc Võ Thị Sáu, Phường 3, bạc Liêu  
TP. Bạc Liêu NT Vệ Sanh Đường 54 hà Huy Tập – P.3 – Bạc Liêu 02913 823 231
01279 794 919
TP. Bạc Liêu QT Tân Tế Nhơn 69, QLộ 1 A, P., Giá Rai – Bạc Liêu 0918 308 844
[Total: 2    Average: 3/5]