Tư vấn miễn cước gọi:
1800.6626

Bình Định

STT QUẬN/HUYỆN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
1 An Nhơn NT Hoa Kỳ 1 4 Chợ Đập Đá-An Nhơn- Bình Định  
2 An Nhơn NT Hưng Chính QL1A – Phú Tài – An Nhơn – Bình Định  
3 Hoài Nhơn NT Mai Thảo 121 – Quang Trung – Bồng Sơn – Bình Định  
4 Hoài Nhơn NT Mỹ Nhung 162 Quốc Lộ 1A, Tam Quan, Hoài Nhơn 0563 865 015
5 Hoài Nhơn NT Thùy Trang Bồng Sơn – Hoài Nhơn – Bình Định 0563 868 621
6 Qui Nhơn NT AN TRÍ KEY 462 Nguyễn Thái Học,TP Quy Nhơn  
7 Quy Nhơn Thiên Dược Phước 33 Ngô Gia Tự,TP Quy Nhơn ,Bình Định 0563 847 086
8 Quy Nhơn NT Bảo Dung 321 – Nguyễn Thái Học -TP Quy Nhơn  
9 Quy Nhơn NT Hoa Hồng  679 – Trần Hưng Đạo – TP Quy Nhơn   
10 Quy Nhơn NT Hưng Thịnh 35 Tăng Bạt Hổ – Qui Nhơn – Bình Định  
11 Quy Nhơn NT Mai Hân 302 Phan Bội Châu, TP.Quy Nhơn 0934 934 455
12 Quy Nhơn NT Minh Châu 430 Trần Hưng Đạo – Qui Nhơn – Bình Định 0913 49 59 59
13 Quy Nhơn NT Thanh Hằng 79 – Nguyễn Thái Học – TP Quy Nhơn  0563 524 539
14 Quy Nhơn NT Thanh Loan  08 – Võ Lai – TP Quy Nhơn – Bình Định 0902 455 156
15 Quy Nhơn NT Trung Tâm 37 Quang Trung -Tây Sơn, Bình Định, 0914 672 145
16 Tuy Phước  QT Thúy Lam  Vinh Thạnh – Phước Lập – Tuy Phước 93591 2829

 

[Total: 9    Average: 3.4/5]