Tư vấn miễn cước gọi:
1800.6626

Bình Phước

STT QUẠN/HUYỆN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
1 Bình Long NT Phong Sơn 110 Trần Hưng Đạo, Bình Long 0651 3666 563
2 Bình Long NT Tân Dược 78 Chợ Minh Hưng – Bình Long – BP  
3 Bình Long NT Thành Nữ La Sang Chợ Bình Long, Bình Phước 0948 717 474
4 Bù Đăng NT Hải Oanh Xã Thống Nhất, H.Bù Đăng,Bình Phước 096695 4095
5 Bù Đăng NT Phạm Văn Khiêm Chợ Bù Na – Bù Đăng – Bình Phước  
6 Bù Đăng QT 135 -Hoàng Oanh Xã Thống Nhất – Bù Đăng- Bình Phước 06513 967 046
7 Bù Đăng QT Hải Oanh Chợ Bù Na, Bù Đăng, Bình Phước 0966 954 095
8 Bù Gia Mập NT Hương Thơm Xã Đa Kia, Bù Gia Mập, Bình Phước 098491 6432
9 Bù Gia Mập NT Liên Châu Xã Bù Nho – Bù Gia Mập – Bình Phước 0947 876 748
10 Chơn Thành NT Ba Tâm – DS Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Tổ 5 KP1 – TT Chơn Thành – Bình Phước (Ngã Tư Chơn Thành) 0918 511 313
11 Đồng Xoài HT Trung Tâm – DS Nguyễn Thị Tuyết QL 14 – Đồng Xoài – Bình Phước  
12 Đồng Xoài NT Hoàng Long – DS Hoàng Chính QL 14 – Đồng Xoài – Bình Phước 0169821 7075
13 Đồng Xoài NT Hồng Thắm Đường Điểu Ông, Đồng Xoài, BP  
14 Đồng Xoài NT Trà Giang 884 Phú Riềng Đỏ -Đồng Xoài, BP 0973 439 539
15 Phước Long NT Lương Thị Lẫm Khu 3- P Thác Mơ- TX Phước Long  
16 Phước Long NT Ngọc Phước Chợ Phuớc Long – Phước Long – BP 0983 778 281

 

[Total: 3    Average: 5/5]