Tư vấn miễn cước gọi:
1800.6626

Cà Mau

STT QUẬN/HUYỆN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
1 TP Cà Mau NT Vĩnh Thuận Số 6C Trưng Nhị- Phường 2 – TP.Cà Mau 0947 779396
2 TP Cà Mau NT Minh Tinh Đường 10C, Trưng Nhị, P.2, TP. Cà Mau 0907 864709
3 TP Cà Mau NT Đức An Đường- LY. Lâm Thị Lệ 36 – Đề Thám – Phường 2 – TPCà Mau 0918 661 616
4 TP Cà Mau NT Hồng Đào-DS. Nguyễn Thị Hồng Đào 104- Lý Thường Kiệt- Phường6- TPCà Mau 07803 834 129
5 TP Cà Mau NT Thịnh Phát- DS. Trần Tấn Tài Số 198 Lý Văn Lâm, P.1, TP. Cà Mau 07803 832 637
6 TP Cà Mau NT Hoà Hoà- LY. Trần Văn Nghị 81-Phạm Văn Ký- P2- TPCà Mau 07803 832 366

 

[Total: 11    Average: 2.5/5]