Tư vấn miễn cước gọi:
1800.6626

Phú Yên

STT QUẬN/HUYỆN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
1 Đông Hòa HT Tuyền Sanh – Nguyễn Tuyền Chợ Hòa Hiệp Trung – Đông Hòa – Phú Yên  
2 Đồng Xuân NT ĐỒNG TÂN 144 Trần Hưng Đao -TT La Hai – Đồng Xuân 0945 031 718
3 Đồng Xuân NT Ly Na 333 Trần Hưng Đạo – TT La Hai – Đồng Xuân 0983 367 192
4 Sông Cầu QT Anh Thư – Nguyễn Thị Nhị 174 – Nguyễn Huệ – TX Sông Cầu – Phú Yên 0573 875 000
5 Tuy An ĐL Mỹ Lộc – Nguyễn Thị Mỹ Lộc TT Chí Thạnh – H. Tuy An – Phú Yên 0572 000 000
6 Tuy An QT Cẩm Hồng – Phan Thị Cẩm Hồng TT Chí Thạnh – H. Tuy An – Phú Yên 0574 000 000
7 Tuy Hòa NT NHẬT TÂN 115 Trần Hưng Đạo – P.1 – TP Tuy Hòa 0935 885 886
8 Tuy Hòa NT Hiệp Hưng Phát 49 Nguyễn Trãi – TP Tuy Hòa – Phú Yên  
9 Tuy Hòa NT Ngọc Ái 287 Lê Lợi – TP Tuy Hòa – Phú Yên  
10 Tuy Hòa NT Nhật Tân – DS Nguyễn Thị Lệ Hà 115 – Trần Hưng Đạo – Tp Tuy Hòa – Phú Yên  
11 Tuy Hòa NT Thu Phượng 104 Nguyễn Huệ – TP Tuy Hòa 0573 825 271
12 Tuy Hòa NT Hiệp Hương – Phan Ngọc Hiền Linh 293 – Lê Lợi – TP Tuy Hòa – Phú Yên 0573 825 000
13 Tuy Hòa NT Phước Hưng 437 NGuyễn Văn Linh – TP Tuy Hòa – Phú Yên  
14 Tuy Hòa NT Hồng Phúc 235 – Nguyễn Huệ – TP Tuy Hòa – Phú Yên  
[Total: 4    Average: 4.3/5]