Tư vấn miễn cước gọi:
1800.6626

Trà Vinh

STT QUẬN/HUYỆN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
1 Cầu Ngang NT Thái Sơn Ký 24 Dương Cung Nữ – Cầu Ngang – Trà Vinh 0746 511772
2 Duyên Hải Hồng Thủy Long Hữu- Duyên Hải- Tỉnh Trà Vinh  
3 TP Trà Vinh NT Huệ Quần 1 119 Lê lợi, phường 3, Tp Trà Vinh 0949 218 998
0743 858838
4 TP Trà Vinh NT Thanh Long 106- Lý Thường Kiệt- P3- TP Trà Vinh-Trà Vinh 0949 062 142
5 TP Trà Vinh NT Tòng Thọ 99- Lý Thường Kiệt- P3, TP Trà Vinh, Trà Vinh 0743 852 351
6 TP Trà Vinh NT Từ Hảo 35 Điện Biên Phủ, P.6, TP. Trà Vinh  

 

[Total: 7    Average: 3.7/5]